Μια τοποθεσία ιδανική για θεραπευτικούς σκοπούς

Τμήμα Σίτισης

Catarina Joao Pereira Marques
Catarina Joao Pereira Marques Chef
Αγγελική Γεωργακοπούλου
Αγγελική Γεωργακοπούλου Sous Chef
Χαρούλα Ηλιοπούλου
Χαρούλα Ηλιοπούλου Τραπεζοκόμος
Βασιλική Ζηροπούλου
Βασιλική Ζηροπούλου Τραπεζοκόμος
Δέσποινα Βάσσου
Δέσποινα Βάσσου Τραπεζοκόμος