Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία αποτελεί σημαντική παράμετρο της αποκατάστασης ενός ασθενούς, καθώς τον βοηθά να ξανακερδίσει δεξιότητες που κατείχε πριν τον τραυματισμό ή την πάθησή του.

Οι εργοθεραπευτές του Κέντρου Αποκατάστασης «Παλλάδιον» αναλαμβάνουν την επανεκπαίδευση του ασθενούς και της οικογένειάς του σε δραστηριότητες της καθημερινότητας, όπως η ένδυση, η σίτιση και η προσωπική υγιεινή. Στόχος είναι να μπορεί ο ασθενής να αυτοεξυπηρετείται, να μάθει τρόπους αποκατάστασης των ελλειμμάτων του, καθώς και τρόπους εργονομικής διευθέτησης του προσωπικού ή επαγγελματικού του χώρου.

Ο χώρος της εργοθεραπείας αποτελεί αναπαράσταση των χώρων ενός σπιτιού και δίνει την δυνατότητα στον ασθενή να εκπαιδευτεί ξανά σε ρόλους της καθημερινότητάς του. Επιπλέον, υπάρχει ο χώρος αποκατάστασης των γνωσιακών ελλειμμάτων του ασθενή, στον οποίο γίνεται χρήση κατάλληλων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην βελτίωση:

  • μνήμης
  • προσοχής
  • αντίληψης
  • συγκέντρωσης
Επιστρόφη στις Υπηρεσίες