Κοινωνικός λειτουργός

Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Αποκατάστασης ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ είναι σημαντικός και καθοριστικός. Ο Κοινωνικός Λειτουργός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Κέντρου και του ασθενούς και των οικείων του.

Τα καθήκοντα του ποικίλουν και περιλαμβάνουν την παροχή απαραίτητων υπηρεσιών, όπως η ενημέρωση του ασθενούς και της οικογένειάς του για τα δικαιώματά τους, την κάλυψη από τον ασφαλιστικό τους φορέα και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν. Αναλαμβάνει επίσης την επίλυση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού όπως τα αναπηρικά αμαξίδια.

Συχνά μέρος της κοινωνικής υπηρεσίας του Κέντρου Αποκατάστασης είναι η εξάλειψη της τάσης υπερπροστατευτικότητας της οικογένειας του ασθενούς ή η ένδειξη αδιαφορίας από μέρους τους. Ο Κοινωνικός Λειτουργός καθοδηγεί και συμβουλεύει τους συγγενείς για το πως να διαχειριστούν τη νέα αυτή κατάσταση.

Επιπλέον ο Κοινωνικός Λειτουργός, κατά τη διάρκεια του προγράμματος αποκατάστασης του ασθενούς και σε στενή συνεργασία με τον ψυχολόγο του Κέντρου, επιδιώκει την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή κοινωνική επανένταξη του ασθενούς.

Κοινωνικός Λειτουργός - Παλλάδιον - Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας
Επιστρόφη στις Υπηρεσίες