Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία απευθύνεται σε ασθενείς με διαταραχές στην κατανόηση του λόγου, στην εκφορά του ή σε συνδυασμό και των δύο (πχ μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο). Ακόμη, συνίσταται σε ασθενείς με δυσφαγία (διαταραχές κατάποσης) και γνωσιακά ελλείμματα.

Αφού προηγηθεί μια προσεκτική αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης, ο λογοθεραπευτής κάνοντας χρήση διάφορων σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων, προσπαθεί να βελτιώσει την επικοινωνία του ασθενούς, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο στην λεκτική έκφραση. Γίνεται επανεκπαίδευση επίσης σε θέματα:

  • συνειρμού
  • μνήμης
  • προσοχής

Η λογοθεραπεία θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στο συνολικό πρόγραμμα θεραπείας του ασθενούς, καθώς θα εξασφαλίσει την πιο ενεργή του συμμετοχή στην προσπάθεια αποκατάστασής του.

Επιστρόφη στις Υπηρεσίες