Νοσηλευτική Φροντίδα

Στόχος της νοσηλευτικής αποκατάστασης είναι να βοηθήσει κάθε ασθενή ξεχωριστά να ανακτήσει και να διατηρήσει το μέγιστο δυνατό της λειτουργικότητας του.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι νοσηλευτές του Κέντρου φροντίζουν για την δημιουργία ενός κατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος για τους ασθενείς αλλα και τις οικογένειές τους. Σχεδιάζουν εξατομικευμένα πλάνα φροντίδας, βασισμένα σε διεθνή πρωτόκολλα, τα οποία αντιμετωπίζουν τον ασθενή ολιστικά.

Μεριμνούν τόσο για τις φυσικές τους ανάγκες όσο και για τις συναισθηματικές. Εφαρμόζουν πρακτικές για τη καθημερινή σωματική υγιεινή των ασθενών, την τήρηση της φαρμακευτικής τους αγωγής, τη σίτιση τους, την ψυχολογική τους τόνωση και τη σταδιακή κοινωνικοποίηση τους, εκπαιδεύοντας τους να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην βελτίωση της καθημερινότητας τους.

Νοσηλευτική Φροντίδα - Παλλάδιον - Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας
Επιστρόφη στις Υπηρεσίες