Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ολιστικής φροντίδας που παρέχει το Κέντρο ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ στον ασθενή. Ο έμπειρος ψυχολόγος του Κέντρου αναλαμβάνει την υποστήριξη του ασθενούς αλλά και των οικείων του, με πρώτο βήμα την προσπάθεια αποδοχής της νέας κατάστασης και την προσαρμογή σε αυτή. Επιπλέον ο ψυχολόγος του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ αναλαμβάνει την συμβουλευτική ενημέρωση των εργαζομένων του Κέντρου, για το πως να διαχειρίζονται καλύτερα τον κάθε ασθενή.

Οι υπηρεσίες αφορούν:

  • στην αντιμετώπιση κρίσεων
  • στην διαχείριση του άγχους και των φοβιών που πηγάζουν από την πάθηση
  • στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης
  • στην δημιουργία κινήτρων για πιο ενεργή συμμετοχή του ασθενούς στο θεραπευτικό πρόγραμμα

Οι συνεδρίες με τον ψυχολόγο θα βοηθήσουν τον ασθενή να αισθανθεί καλύτερα και σταδιακά να επαναδραστηριοποιηθεί κοινωνικά.

Ψυχολογική Υποστήριξη - Παλλάδιον - Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας
Επιστρόφη στις Υπηρεσίες