Φυσικοθεραπεία

Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας που θα ακολουθήσει ένας ασθενής στο Κέντρο Αποκατάστασης «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ», είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά και μόνο για τον ίδιο, μετά από προσεχτική αξιολόγηση της πάθησής του αλλά και των δυνατοτήτων του οργανισμού του. Οι φυσικοθεραπευτές μας, έχοντας εκπαιδευτεί στην χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού του Κέντρου και διαθέτοντας επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία προσφέρουν υπηρεσίες που στοχεύουν σε:

 • μυϊκή ενδυνάμωση
 • βελτίωση της αερόβιας κατάστασης
 • βελτίωση της αντοχής, του συντονισμού και της ισορροπίας
 • μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ανεξαρτησία στις μετακινήσεις
 • ανεξάρτητη βάδιση (εφόσον είναι εφικτή) ή βάδιση με χρήση βοηθημάτων -πχ περπατούρας ή μπαστουνιού.

Στην επιτυχία του θεραπευτικού προγράμματος σημαντικό ρόλο διαδραματίζει φυσικά ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός του Κέντρου. Συγκεκριμένα, οι φυσικοθεραπείες του Κέντρου αναπτύσσονται στο ισόγειο όπου υπάρχουν γυμναστήρια, χώροι αποκατάστασης νευρολογικών και ορθοπεδικών περιστατικών.

Ισοκινητικό δυναμόμετρο

Με το ισοκινητικό δυναμόμετρο γίνεται αξιολόγηση και παρέμβαση με σκοπό την βελτίωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και της μυϊκής ισχύος.

Λοιπός εξοπλισμός

 • Κρεβάτια Bobath
 • Διαθερμίες
 • Κρουστικά κύματα
 • Laser
 • Ηλεκτροθεραπείες
 • Υπερήχους
 • CPM
 • Tens
 • Συσκευές διαλείπουσας πίεσης
 • Μαγνητικά κύματα
 • Biofeedback
 • Ψυχρά – θερμά επιθέματα
 • Ορθοστάτες
 • Ποδήλατα ενεργοπαθητικής κινητοποίησης
 • Αεροϋδραυλικές συσκευές
 • Διαδρόμους
 • Δίζυγα
 • Πολύζυγα
 • Σκάλα
 • Πλατφόρμα βαροποδομετρικής ανάλυσης
 • Συσκευή ανάλυσης βάδισης
Φυσιοθεραπεία - Παλλάδιον - Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας
Επιστρόφη στις Υπηρεσίες